ΣΧΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΧΠ 101

Τεχνική περιγραφή

Οι σχάρες χρησιμοποιούνται σε δενδροδόχους εξωτερικών χώρων, πάρκων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων. Η σχάρα διαθέτει τετραγωνική οπή στη μέση τέτοια ώστε επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη του δέντρου στου οποίου την βάση τοποθετείτε. Αποτελείται από δυο όμοια συμμετρικά τμήματα τα οποία κατά την τοποθέτησή τους ενώνονται με μεταλλικό έλασμα και βίδες. Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλο κατάλληλου πάχους επιτρέποντας την αποτύπωση οποιουδήποτε διακοσμητικού σχεδίου σε αντίθεση με της κοινές χυτοσιδηρές σχάρες.

Οι διαστάσεις του των σχαρών που συνήθων ζητούνται παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα. Πλην αυτού είναι δυνατή η κατασκευή σχαρών στις διαστάσεις που απαιτεί ο εκάστοτε πελάτης.

Α/Α Εξωτερικές Διαστάσεις σε mm Εσωτερικές Διαστάσεις τετραγωνικής οπής σε mm
Α1 550X550 300Χ300
Α2 580X580 300Χ300
Α3 600X600 400Χ400
Α4 800Χ800 400Χ400
Α5 1000Χ1000 450Χ450
Α6 1200Χ1200 450Χ450

Υλικά Κατασκευής

Ο μεταλλικός σκελετός της βάσης της σχάρας (πλαίσιο)  κατασκευάζεται γωνιακό έλασμα πάχους 3-4mm (ανάλογα με το υλικό κατασκευής που επιθυμεί ο πελάτης ) το οποίο φέρει αγκύρια πάκτωσης τέτοια ώστε να καθιστούν της σχάρα μη μεταφέρσιμή μετά την σκυροδέτηση του πλαισίου.

Σχάρα κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλο πάχους 5mm το οποίο δέχεται επεξεργασία κοπής με μηχανήματα τεχνολογίας fiber laser, που φέρει σύγκλητό περιμετρικό πέλμα το οποίο δίνει απόσταση μεταξύ του εδάφους και της σχάρας ύψους 30mm. Η σχάρα δε, φέρει οπές τέτοιες ώστε τα τμήματα που την αποτελούν να μπορούν να στερεωθούν επάνω στο πλαίσιο-βάση της.

ΟΙ σχάρες μπορούν να κατασκευαστούν από:

  • Cor-ten
  • Απλό Χάλυβα γαλβανισμένο
  • Ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316

Πιστοποιήσεις: Όλες οι κατασκευές πραγματοποιούνται πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Η επιχείρηση μας επίσης διατηρεί  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018.

Κατηγορία:

X