Κ-ΞΥΛ 133

Άνοιγμα πλευρικής πόρτας με στροφή 90 μοιρών

Στερέωση: Στερέωση με κατάλληλα στριφώνια

 Βαφή μεταλλικών τμημάτων

 Ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του πελάτη

 Βαφή ξύλινων τμημάτων

Βαφή στις κοινές αποχρώσεις της αγοράς για ξύλινες επιφάνειες ( λάδι ξύλου)

Τρόπος αποκομιδής απορριμμάτων : Τοποθέτηση σακούλας εντός του κάδου με κατάλληλη διαμόρφωση ή εναλλακτικά προσθήκη εσωτερικού κάδου

‘Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο πελάτης. Αν επιθυμείται αυτόν τον τύπου κάδου με διαφορετική χωρητικότητα παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικώς.

Επιπλέον:

  1. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του κάδου ή ότι άλλο θέλει ο πελάτης να αναγράφεται
  2. Προσθήκη κλειδαριάς πασπαρτού (τριγωνικού κλειδιού)
  3. Προορατικά μπορείτε να προσθέσετε εσωτερικό κάδο

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 για την διαχείριση ποιότητας, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001 : 2018  και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

X