Κ-ΞΥΛ 115

Ο κάδος μπορεί να κατασκευαστεί σε συστοιχία και να τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες ανάλογες των ενδεικτικών φωτογραφιών

Τρόπος ανοίγματος κατ’ επιλογήν του πελάτη με τρεις επιλογές:

  1. Άνοιγμα καπακιού με στροφή 90 μοιρών
  2. Άνοιγμα πόρτας από μία πλευρά του κάδου
  3. Ανατροπή της μίας πλευράς του κάδου

Στερέωση: Στερέωση με κατάλληλα στριφώνια

 Βαφή μεταλλικών τμημάτων

Επιλογή 1. Ελαιοχρώματα μετάλλου σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη.

Επιλογή 2. Ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του πελάτη

 Βαφή ξύλινων τμημάτων

Βαφή στις κοινές αποχρώσεις της αγοράς για ξύλινες επιφάνειες ( λάδι ξύλου)

Τρόπος αποκομιδής απορριμμάτων : Τοποθέτηση σακούλας εντός του κάδου με κατάλληλη διαμόρφωση ή εναλλακτικά προσθήκη εσωτερικού κάδου

‘Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο πελάτης. Αν επιθυμείται αυτόν τον τύπου κάδου με διαφορετική χωρητικότητα παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικώς.

Επιπλέον:

  1. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του κάδου ή ότι άλλο θέλει ο πελάτης να αναγράφεται
  2. Προσθήκη κλειδαριάς πασπαρτού (τριγωνικού κλειδιού)
  3. Προορατικά μπορείτε να προσθέσετε εσωτερικό κάδο

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 για την διαχείριση ποιότητας, Υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001 : 2018  και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

X