Κ-ΞΥΛ 102

Κάδος με ξύλινη επένδυση Κ-ΞΥΛ 02 – Χωρητικότητα 68 lt ή 57 lt (Madrid)

Κάδος εξωτερικού χώρου με επένδυση ξύλου κατάλληλος για κάθε εξωτερικό χώρο. Αποτελείται από δύο μέρη. Την βάση στερέωσης και τον κάδο.

Η βάση στερέωσης είναι σε κυκλικής διατομής ενώ στο εσωτερικό της έχει τοποθετημένα ελάσματα με οπές για να μπορεί ο κάδος να στερεωθεί στο έδαφος χωρίς αυτό να είναι ορατό στο κοινό και έχει συνολικό ύψος περίπου 20 cm. Ο κάδος έχει ύψος 60 cm και κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας χαλυβδοελάσματα και έχει επάνω του προσαρμοσμένα 14 πηχάκια καταλλήλων διαστάσεων. Το καπάκι του έχει οπή κατάλληλη για την ρίψη των απορριμμάτων και είναι ικανό να πραγματοποιεί κίνηση 90 μοιρών

Ολικό Ύψος σε cm 83 75
Ύψος κάδου σε cm 60 60
Διάμετρος σε cm 38 35
Χωρητικότητα σε lt 68 57

Στερέωση: Στερέωση με κατάλληλα στριφώνια

Η κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων του κάδου μπορεί να γίνει με                 Γαλβανισμένο μαύρο σίδηρο ή                 Ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316

 Βαφή μεταλλικών τμημάτων

Επιλογή 1. Ελαιοχρώματα μετάλλου σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη.

Επιλογή 2. Ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του πελάτη

 Βαφή ξύλινων τμημάτων

Βαφή στις κοινές αποχρώσεις της αγοράς για ξύλινες επιφάνειες ( λάδι ξύλου)

Τρόπος αποκομιδής απορριμμάτων : Τοποθέτηση σακούλας

‘Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο πελάτης. Αν επιθυμήται αυτόν τον τύπου κάδου με διαφορετική χωρητικότητα παρακαλώ ενημερώστε μας σχετικώς.

Επιπλέον:

  1. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με τα στοιχεία ιδιοκτησίας του κάδου ή ότι άλλο θέλει ο πελάτης να αναγράφεται
  2. Προσθήκη κλειδαριάς πασπαρτού (τριγωνικού κλειδιού)
  3. Προορατικά μπορείτε να προσθέσετε εσωτερικό κάδο

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

X