Κ-ΞΥΛ 101

Κάδος με ξύλινη επένδυση Κ-ΞΥΛ 01 – Χωρητικότητα 68 lt ή 57 lt ( Lisabon)

Κάδος εξωτερικού χώρου με επένδυση ξύλου κατάλληλος για κάθε εξωτερικό χώρο. Αποτελείται από δύο μέρη. Την βάση στερέωσης και τον κάδο.

Η βάση στερέωσης κατασκευάζεται προσαρμόζοντας τον στύλο επάνω σε κυκλικής διατομής φλάντζα και έχει συνολικό ύψος περίπου 20 cm. Ο κάδος έχει ύψος 60 cm και κατασκευάζεται από υψηλής ποιότητας χαλυβδοελάσματα και έχει επάνω του προσαρμοσμένα 14 πηχάκια καταλλήλων διαστάσεων

Ολικό Ύψος σε cm 83 75
Ύψος κάδου σε cm 60 60
Διάμετρος σε cm 38 35
Χωρητικότητα σε lt 68 57

Στερέωση: Στερέωση με κατάλληλα στριφώνια

Η κατασκευή των μεταλλικών τμημάτων του κάδου μπορεί να γίνει με                 Γαλβανισμένο μαύρο σίδηρο ή                 Ανοξείδωτο χάλυβα 304 ή 316

 Βαφή μεταλλικών τμημάτων

Επιλογή 1. Ελαιοχρώματα μετάλλου σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη.

Επιλογή 2. Ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του πελάτη

 Βαφή ξύλινων τμημάτων

Βαφή στις κοινές αποχρώσεις της αγοράς για ξύλινες επιφάνειες ( λάδι ξύλου)

Τρόπος αποκομιδής απορριμμάτων : Τοποθέτηση σακούλας

Προορατικά μπορείτε να προσθέσετε εσωτερικό κάδο

‘Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο πελάτης

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

X