Επιστήλιος κάδος Κ-ΕΠ 132 Μονός ή Διπλός

Για το παραπάνω προιον ο πελάτης μπορεί να διαλέξει το σχέδιο του στύλου που φέρει τον κάδο. Επίσης ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την διάτρηση που θα έχει ο καδος.

Παρέχουμε τις παρακάτω 5 επιλογές σε στύλους

 

Και δίνονται οι παρακάτω επιλογές σε διάτρηση 

Επιπλέον πληροφορίες

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

ΚΑΔΑΚΙ 101, ΚΑΔΑΚΙ 1010, ΚΑΔΑΚΙ 1011, ΚΑΔΑΚΙ 1012, ΚΑΔΑΚΙ 102, ΚΑΔΑΚΙ 103, ΚΑΔΑΚΙ 104, ΚΑΔΑΚΙ 105, ΚΑΔΑΚΙ 106, ΚΑΔΑΚΙ 107, ΚΑΔΑΚΙ 108, ΚΑΔΑΚΙ 109

X