Επιδαπέδιος Κάδος E 118

Περιγραφή

Ο κάδος είναι κωνικής μορφής και  κατασκευάζεται από  γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα αρίστης ποιότητας. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο αποτελείτε από τον το κυρίως σώμα του κάδου και το καπάκι με την οπή για την ρίψη των απορριμμάτων.

Διαστάσεις: Το ανώ μέρος του κάδου έχει διάμετρο 48 cm και καταλήγει στο κάτω μέρος του σε διάμετρο 30cm. To εξωτερικό ύψος του κάδου είναι περίπου 0.9 m. Κατασκευάζεται από εννέα στεφάνια κυλινδρικής διατομής, πάχους 4 mm τα οποία έχουν επεξεργαστεί με την χρήση τεχνολογίας Laser.To διάκενο που δημιουργείται μεταξύ των στεφανιών είναι 3 cm.  Το καπάκι του κάδου ανοίγει περιστροφικά με μεντεσέ οριζόντιας κίνησης και είναι κατασκευασμένο από ελάσματα πάχους 6 mm. Διαθέτει κλειδαριά κατάλληλη για εξωτερικό χώρο.

Η στερέωση στο έδαφος πραγματοποιείται με στριφώνια καθώς το κάτω μέρος του κάδου διαθέτει διακοσμητική φλάντζα με οπές.

Το προϊόν θα παραδοθεί βαμμένο ηλεκτροστατικά με  πολυεστερική πούδρα στην απόχρωση που θα έχει επιλέξει ο πελάτης.

Εσωτερικός κάδος

Εντός του κάδου υπάρχει εσωτερικός κάδος κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm. Για την εύκολη αποκομιδή των σκουπιδιών ο εσωτερικός κάδος έχει συγκολλημένες δύο χειρολαβές. Στον πυθμένα υπάρχουν 4 οπές διαφυγής υδάτων.

* Όλα μεταλλικά μέρη της κατασκευής είναι γαλβανισμένα.

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.Για τους κάδους μικροαπορριμάτων ακολουθείται επιπρόσθετα το πρότυπο ΕΝ 12574-2 και ΕΝ 12574-1.

X