Επιδαπέδιος Κάδος E102-1016

Επιδαπέδιο καδάκι μικρό-απορριμμάτων Ε102-1016s

Περιγραφή

Ο κάδος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο σχεδιασμό & κατασκευάζεται από  γαλβανισμένα χαλυβδοελάσματα αρίστης ποιότητας. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο αποτελείτε από τον το κυρίως σώμα του κάδου και το καπάκι με την οπή για την ρίψη των απορριμμάτων. Ο εξωτερικός κάδος φέρει χωρητικότητα 100 λίτρων ενώ αν επιλεγεί από τον πελάτη η κατασκευή και εσωτερικού κάδου, αυτός θα φέρει χωρητικότητα 80 λίτρων.

Διαστάσεις

Το συνολικό ύψος του κάδου είναι  περίπου 0.90 m και η διάμετρος του 0,40 m. To κυρίως σώμα του κάδου κατασκευάζεται από προγαλβανισμένο χάλυβα πάχους 4mm, ο οποίος επεξεργάζεται με την χρήση τεχνολογίας Laser έτσι ώστε να αποτυπωθεί το μοναδικό σχέδιο που φέρει. Το καπάκι του κάδου ανοίγει περιστροφικά με μεντεσέ οριζοντιας κίνησης και είναι κατασκευασμένο από ελάσματα πάχους 4 mm. Διαθέτει κλειδαριά κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. Η στερέωση στο έδαφος πραγματοποιείται με στριφώνια καθώς ο κάδος έχει κατάλληλη διαμόρφωση με οπές στα πέλματα του. Το προϊόν θα παραδοθεί βαμμένο ηλεκτροστατικά με  πολυεστερική πούδρα στην απόχρωση που θα έχει επιλέξει ο πελάτης.

Εσωτερικός κάδος

Εντός του κάδου υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικού κάδου κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένου ωφέλιμης χωρητικότητας 80 λίτρων ο οποίος κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,8mm. Το συνολικό ύψος του εσωτερικού κάδου είναι 75 cm  ενώ η διάμετρος του είναι 37cm.  Για την εύκολη αποκομιδή των σκουπιδιών ο εσωτερικός κάδος έχει συγκολλημένες δύο χειρολαβές, ενώ στο πυθμένα του υπάρχουν τέσσερεις (κατ’ ελάχιστον) οπές διαφυγής υδάτων.

X