Επιδαπέδιος Κάδος E 110

 ΕΞΑΓΩΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑ∆ΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

Οι εξάγωνοι μεταλλικοί κάδοι με καπάκι είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόμενοι. Δεν καταστρέφονται εύκολα και συμβάλλουν με την παρουσία τους στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Είναι φυσιολογικά αβλαβείς και ανθεκτικοί στη διάβρωση. Έχουν σχήμα εξάγωνο και διαθέτουν εξάγωνο καπάκι με δύο οπές για την απόθεση ελαφρών απορριμμάτων. Έχουν χωρητικότητα 107 λίτρων περίπου.

Χωρητικότητα σε απορρίμματα 107 It ±5% 2.2

Το καλάθι είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό (λαμαρίνα) με διαστάσεις144×75 χιλ ±10% και πάχος τοιχώματος 1mm ±5%

Εξάγωνο σχήμα με διαγώνιο 48εκ. και ύψος 75εκ. ±5% Περιλαμβάνει δύο στοιχεία στήριξης που είναι κατασκευασμένα από κοιλοδοκό διατομής 40x40mm με ύψος 100 cm ±10% και Στο χείλος του να είναι σταθερά συνδεδεμένο ένα πλαίσιο από στρατζαριστό διατομής 20Χ20 χιλ. ±5% , σχήματος εξαγώνου στο οποίο γίνεται η στήριξη των δύο μεντεσέδων συγκράτησης του καπακιού του κάδου. Ο κάδος στη βάση του να διαθέτει σταθερό πλαίσιο από στραντζαριστό διατομής 20Χ20 χιλ εξαγώνου σχήματος το οποίο να φέρει στις τρείς από τις έξι πλευρές του βάσεις κατασκευασμένες από λάμα διατομής 30Χ3 χιλ. οι οποίες αφενός συμβάλλουν στη σταθερή τοποθέτηση του κάδου στο έδαφος και αφετέρου τον συγκρατούν σε μικρή απόσταση από αυτό, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση Συμπεριλαμβάνονται και τα απαιτούμενα ούπα και ανοξείδωτες κοχλίες για την τοποθέτηση του καλαθιού.

Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων να είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι τελικές διαστάσεις του επιδαπέδιου απορριμματοδέκτη (συμπεριλαμβανομένου και των στοιχείων στήριξης και του καπακιού)   είναι περίπου 45x50x100εκ ±10% σε κάθε διάσταση (να γίνει σχετική αναφορά και να προσκομιστεί σχέδιο με αναλυτικές διαστάσεις).   έχουν πολύ καλό φινίρισμα και γενικά καλαίσθητη εμφάνιση .

 Καπάκι

Το καπάκι του κάδου   είναι κατασκευασμένο από λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. ±5% και   έχει δύο υποδοχές τριγωνικής τομής για τα απορρίμματα. Κάθε υποδοχή   έχει σχήμα ορθογώνιο και διάσταση 23,5Χ13 εκ. ±5% .

Στη βάση του   διαθέτει ένα πλαίσιο από στραντζαριστό διατομής περίπου 20Χ20 χιλ. – όμοιο με εκείνο στο χείλος του κάδου – στο οποίο στηρίζονται τα έτερα τμήματα των δύο μεντεσέδων συγκράτησης.

 Βαφή

Ηλεκτροστατική βαφή σε απόχρωση επιλογής του πελάτη

‘Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί ο πελάτης

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

X