ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΒΔΡ 103

Τεχνική περιγραφή

 

Οι βάσεις προστασίας δέντρων συνήθως τοποθετούνται σε σχάρες ή μόνες τους αυτόνομα περιμετρικά του κορμού του δέντρου ή του νεοφυτεμένου δέντρου για λόγους προστασίας ή λόγους αισθητικούς. Το βάση είναι εξολοκλήρου μεταλλική και διαιρείται σε δύο μέρη τα οποία δένονται μεταξύ τους κατά την τοποθέτηση τους.  Ενδεικτικά κατασκευάζονται με ύψος 1400mm ή 1800mm, ενώ φέρουν διάμετρο 450 mm.

Πάντα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής της βάσης σε διάμετρο ανάλογη της υπάρχουσας σχάρας στην οποία θα τοποθετηθεί επάνω.

 

 

Μεταλλικά μέρη

Ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευάζεται από Χαλυβδόφυλλο πάχους 1,5-2 mm που φέρει την διακοσμητική κοπή του. Στο άνω και κάτω μέρος της κατασκευής υπάρχει στεφάνι για πού ενισχύει την στιβαρότητα της κατασκευής.

Τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά. Το προϊόν διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις.

 

 

Για την στερέωση της βάσεις  υπάρχουν στο κάτω μέρος του τζινέτια στην περίπτωση που τοποθετηθεί σε σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη

 

Πιστοποιήσεις

 

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Η επιχείρηση μας επίσης διατηρεί  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018.

Κατηγορία:

X