ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΒΔΡ 102

 ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝΡΟΥ ΒΔΡ 102

Τεχνική περιγραφή

 Οι βάσεις προστασίας δέντρων συνήθως τοποθετούνται σε σχάρες ή μόνες τους αυτόνομα περιμετρικά του κορμού του δέντρου ή του νεοφυτεμένου δέντρου για λόγους προστασίας ή λόγους αισθητικούς. Το βάση είναι εξολοκλήρου μεταλλική και διαιρείται σε δύο μέρη τα οποία δένονται μεταξύ τους κατά την τοποθέτηση τους.  Ενδεικτικά κατασκευάζονται με ύψος 1400mm ή 1800mm, ενώ φέρουν διάμετρο 450 mm.

Πάντα υπάρχει δυνατότητα κατασκευής της βάσης σε διάμετρο ανάλογη της υπάρχουσας σχάρας στην οποία θα τοποθετηθεί επάνω.

Μεταλλικά μέρη

Ο μεταλλικός σκελετός της κατασκευάζεται από δέκα (10) οριζόντιες σιδερένιες λάμες διαστάσεων (Μ/Π/Π): 1400/40/4mm ή 1800/40/4mm. Οι λάμες στηρίζονται σε ανάλογα μεταλλικά κυλινδρικά στεφάνια κατασκευασμένα από όμοιες λάμες.

Τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος θα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά. Το προϊόν διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις.

Για την στερέωση της βάσεις  υπάρχουν στο κάτω μέρος του τζινέτια στην περίπτωση που τοποθετηθεί σε σκυρόδεμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Κατηγορία:

Τεχνικό Φυλλάδιο 1800-1400μμ

Download

Τεχνικό Φυλλάδιο Ύψους 1800-1400μμ

X