Αυλόπορτα Α 117

Η Φωτογραφία του προϊόντος είναι ενδεικτική

Η πόρτα μπορεί να γίνει συρόμενη ή ανοιγόμενη καθώς μπορεί να κατασκευαστεί και πλευρικό πορτάκι ίδιου σχεδίου.

Η πόρτα μπορεί να συνδυαστεί με αυλόγυρο από την κατηγορία Αυλόγυροι

Η κατασκευή της αυλόπορτας γίνεται σύμφωνα με τις διαστάσεις που επιβάλλονται σε κάθε έργο.

Σαν βασικό υλικό μπορεί να είναι ο απλός χάλυβας, αλουμίνιου ή ανοξείδωτος χάλυβας

Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του λογότυπου σας σε μέταλλο και προσαρμογή του επάνω στην πόρτα όπως ενδεικτικά φαίνεται στην πόρτα Α03.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας αναφέροντας την ονομασία του προϊόντος

Κατηγορία:

X