Θέσεις Εργασίας

Αποστολή Βιογραφικού

Εάν επιθυμείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:
ferkonal@outlook.com
Εκτός της αποστολής βιογραφικού μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά!

Τρέχουσες Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας αναζητά προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:

Έμπειρο Σιδηρουργό και Βοηθό Τεχνίτη με διάθεση να μάθει το αντικείμενο εργασίας στις κατασκευές σιδήρου
Παροχές:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Μόνιμη συνεργασία
Προοπτικές εξέλιξης
Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

X