Στοιχεία Επιχείρησης
Χρηστάκης Κωνσταντίνος του Φερνάρδου
Εργαστήριο Μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων παντός τύπου
‘Εδρα: Περιβολάκι Λαγκαδά 57200 Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7:30 – 17:00
Έτος ίδρυσης : 1/1/2009
Όνομα Δικαιούχου : Χρηστάκης Κωνσταντίνος Του Φερνάρδου

Λογαριασμός Τράπεζας Πειραιώς: 52 6807 5516 585 IBAN: GR43 0172 2680 0052 6807 5516 585

Λογαριασμός  Τράπεζα     Εθνικής:395/001182-76          IBAN:GR35 0110 3950 0000 3950 0118 276

Παρακαλούμε κατά την μεταφορά σας αναφέρεται την επωνυμία της επιχείρησής σας  και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ή Αριθμό Προτιμολογίου

X