Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Χρηστάκης Κωνσταντίνος του Φερνάρδου

Εργαστήριο Μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων παντός τύπου

‘Εδρα: Περιβολάκι Λαγκαδά 57200 

Τραπεζικοί λογαριασμοί:
Επωνυμία: Χρηστάκης Κωνσταντίνος

Λογαριασμός Τράπεζας  Πειραιώς: 52 6807 5516 585
                                                    IBAN: GR43 0172 2680 0052 6807 5516 585
Λογαριασμός  Τράπεζα     Εθνικής:395/001182-76
                                                    IBAN:GR35 0110 3950 0000 3950 0118 276

Ημέρες και ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7:30 – 17:00

Έτος ίδρυσης : 1/1/2009