Ποδηλατοστάτης Σπειροειδής

Ποδηλατοστάσιο ΠΣ13 Σπειροειδές-ελικοειδές
Τεχνική περιγραφή

Βάσεις στάθμευσης ποδηλάτων ελικοειδούς γεωμετρίας η οποία θα επιτρέπει αμφίπλευρη στάθμευση έως 6 ποδήλατα. Ο σκελετός της ελικοειδούς κατασκευής έχει μήκος 1.6 μέτρα και κατασκευάζεται από γαλβανισμένο υδροσωλήνα διατομής Φ33* 2mm με διάμετρο 60cm, ενώ η απόσταση του βήματος των σπειρών θα είναι στα 22cm. Στα δυο κάτω άκρα της κατασκευής θα υπάρχουν διαμορφωμένες κατάλληλα φλάντζες ώστε να γίνετε η στερέωση της κατασκευής με βίδες κατάλληλης διατομής. Η κατασκευή θα παραδοθεί βαμμένη ηλεκτροστατικά σε απόχρωση της επιλογής του πελάτη.
Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001: 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288. Η επεξεργασία ακμών πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗ

Το προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί και από ανοξείδωτο χάλυβα.

*Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικής πινακίδας με την ονομασία του δήμου σας με κάποια επιπλέον χρέωση.

Υπάρχει πάντα δυνατότητα προσαρμογή του προϊόντος στις απαιτήσεις του πελάτη όπως για παράδειγμα η κατασκευή του παραπάνω στάντ για 10 θέσεις ποδηλάτων.