Παγκακι Δήμου Π08

Ενδεικτικές τεχνικές Προδιαγραφές

Το παγκάκι θα αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις. Η θέση καθίσματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 5 ξύλινους δοκούς διατομής 70Χ70Χ1900 mm και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Οι μεταλλικές βάσεις πρέπει να κατασκευασμένες από χάλυβα και να αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατομής 120Χ500Χ4 mm, και ένα μεταλλικό ορθοστάτη διατομής 120Χ60Χ3 mm L=360 mm, πάνω στον οποίο θα εδράζεται η λάμα συγκράτησης του καθίσματος και της πλάτης, διατομής 100Χ910Χ8 mm. Η πλάτη του παγκακίου πρέπει να είναι κατασκευασμένη με κλίση 30ο, έτσι ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Για μεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι βάσεις θα πρέπει να είναι ενισχυμένες για κάθετη φόρτιση με μεταλλική λάμα διατομής 25Χ5 mm.
Οι μεταλλικές βάσεις θα αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8.
Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι σύμφωνα με τα ΕΝ 351 και να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία με μεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .
Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % )
Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή (κοχλίες) θα είναι από μαλακό χάλυβα γαλβανισμένο.
Οι διαστάσεις των επιμέρους μεταλλικών εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία και να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας.

Τα ξύλα θα πρέπει να είναι βαθιά εμβαπτισμένα σε ισχυρό μυκητοκτόνο για την προστασία τους από μύκητες και σαράκι, άοσμο και ασφαλές κατά ONORM B 3803/ DIN 68805.
Επίσης θα είναι περασμένα με ελαστικό βερνίκι αβλαβές κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3 που να προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία