Παγκάκι εξωτερικού Χώρου Π19

Τεχνική περιγραφή

Παγκάκι με μεταλλικά μέρη. Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, πάρκα, πλατείες. Το παγκάκι Π19 αποτελείται από τη θέση καθίσματος την πλάτη και δύο μεταλλικές βάσεις. Η πλάτη του παγκακιου έχει  κλίση 30 μοιρών για περισσότερη άνεση και ανάπαυση.

Ξύλινα μέρη -Η θέση του καθίσματος αποτελείται από τρεις  ξύλινες δοκούς Σουηδικής Πεύκης  διατομής 9,5Χ4,5 cm & μήκους  180cm.

Η πλάτη αποτελείται από τρεις όμοιες δοκούς.

 Μεταλλικά μέρη-Κάθε μεταλλική βάση είναι κατασκευασμένη από διαμορφωμένο σωλήνα Διαμέτρου Φ60. Για την πάκτωση του,  στη βάση υπάρχουν διαμορφωμένες φλάντζες κυκλικής διατομής Φ120 και πάχους 3 mm έχει τρείς οπές διατομής Φ10.Για τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος θα είναι γαλβανισμένα και  βαμμένα ηλεκτροστατικά. Το προϊόν διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις.

Όλες οι κατασκευές έχουν πραγματοποιηθεί  πληρώντας τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρεία μας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2015. Όλες οι μεταλλικές κατασκευές πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 287 -1, ΕΝ 15614-1και ΕΝ 288.  Η επεξεργασία ακμών  πραγματοποιείται κατά ISO 13715 και οι ενδείξεις τραχύτητας επιφανειών κατά ISO 1302.

*Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης μεταλλικής πινακίδας με την ονομασία του δήμου σας με κάποια επιπλέον χρέωση.

______________________________________________________________________________________________________________________________