ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΤΗ

 

Παγκάκι ΠΠ01- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ01- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ02- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ02- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ03- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ03- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ04- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ04- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ05- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ05- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ06- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ06- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ07- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ07- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ08- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ08- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ09- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ09- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ010- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ010- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ011- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ011- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ012- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ012- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ013- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ013- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ014- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ014- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ015- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ015- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ016- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ016- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ017- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ017- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ018- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ018- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ019- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ019- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ020- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ020- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ021- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ021- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ022- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ022- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ023- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ023- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ024- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ024- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ025- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ025- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ026- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ026- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ027- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ027- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ028- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ028- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ029- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ029- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ030- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ030- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ031- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ031- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ032- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ032- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ033- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ033- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ034- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ034- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

Παγκάκι ΠΠ035- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι ΠΠ035- Χωρίς Πλάτη

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές, χώρους αναμονής ή αποδυτήρια γυμναστηρίων   

 

We cannot display this gallery” template=”/home/ferkonal/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/ngglegacy/view/gallery-caption.php” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]</div>
&nbsp; 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΑ 

Διατίθενται σε οποιαδήποτε μοτίβο διάτρησης που θα επιλέξει ο πελάτης .Ύψος, Μήκος , πλάτος προσαρμόσιμα

 

Παγκάκι ΠΠΚ01- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ01- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ02- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ02- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές. Το μήκος της κατασκευής μπορεί να καθοριστεί από τον πελάτη. Η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος είναι 45 εκατοστά, το πλάτος του καθίσματος είναι 40 εκατοστά και το […]

 

Παγκάκι ΠΠΚ03- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ03- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ04- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ04- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ05- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ05- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ06- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ06- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ07- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ07- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ08- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ08- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ09 Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ09 Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ010- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ010- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ011- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ011- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου καταλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ012- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ012- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ013- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ013- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ014- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ014- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ015- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ015- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ016- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ016- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ017- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ017- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 

Παγκάκι ΠΠΚ018- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι ΠΠΚ018- Εξολοκλήρου μεταλλικό

Παγκάκι εξωτερικού χώρου κατάλληλο για πάρκα, πλατείες πεζοδρόμια, αυλές.

 
We cannot display this gallery
Loading...