ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ (ΚΑΛΑΘΑΚΙ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60 lt

  1. Το κυρίωςσώμα(κορμός)

α. Το κυρίως σώμα των κάδων έχει σχήμα κυλινδρικό έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή τους.

β. Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων θα γίνεται εσωτερικά ή εξωτερικά με ηλεκτροκόλληση έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων έτσι ώστε να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριμμάτων που προκαλούν την διάβρωσή τους, ενώ ο πυθμένας του θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές.

 γ. Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω και κάτω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με σωλήνες.

δ. Περιμετρικά και κατά μήκος του κορμού του κάδου υπάρχουν διακοσμητικές οπές.

ε. Για την ανατροπή τους και εκκένωση των απορριμμάτων οι κάδοι είναι τοποθετημένοι σε βάση σχήματος (Π) με περιστροφή σε σταθερό άξονα 180ο

στ. Ο πυθμένας των κάδων θα αποτελείται από ενιαίο χαλυβδόφυλλο πρεσσαριστό σε σκαφοειδή μορφή έτσι ώστε στο κεντρικό του τμήμα να σχηματίζει αύλακα συλλογής και αποχέτευσής υγρών.

η. Το κυρίως σώμα και η βάση (κολώνα) των κάδων θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή

τύπου POWDER POLYESTER σε χρώμα επιθυμίας σας

  • Επιπλέον

α. Ειδική ενισχυμένη βάση στήριξης με βίδες η τσιμέντο.

β. Δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικού κάδου για εύκολη εκκένωση των απορριμμάτων.

γ. Δυνατότητα τοποθέτησης σταχτοδοχείου.

στ. Οι κάδοι αφού επιψευδαργυρωθούν δύναται να βαφούν με ηλεκτροστατική βαφή σε διάφορα χρώματα.

δ. Αυτοκόλλητο με το λογότυπο η τα στοιχεία του φορέα ιδιοκτησίας.