Πιστοποιητικά Iso

Η επιχείρηση μας παράγει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της βάσει των 

ISO 9001:2015 Σύστημα Εμπορίας και διαχείρισης 

ISO 14001:2015 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 45001 : 2018 Σύστημα διαχείρισης της υγείας στην εργασία (Πρώην ISO 18001 OShaS:2008 )

Η επιχείρηση έχει πιστοποίηση ce για το 100% των “τυποποιημένων ” προϊόντων μας, για παράδειγμα τα καδάκια, τα παγκάκια κτλ.

Αντίγραφο του πιστοποιητικού παραδίδεται στον πελάτη με την παραγγελία ή μετά την ολοκλήρωση αυτής. 

Τα πιστοποιητικά μας είναι μονίμως ενεργά και ανανεωμένα. 

Παρακάτω παραθέτουμε την αρχική τους μορφή. Παρόλα αυτά αν χρειάζεστε τα ενημερωμένα μας πιστοποιητικά παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας τα διαβιβάσουμε.

 

 

Ελληνική έκδοση

Αγγλική έκδοση
X