Παγκάκια

Παγκάκια με πλάτη

Παγκάκια με συνδυασμό ξύλου και μετάλλου

Παγκάκια χωρίς πλάτη

Παγκάκια με συνδυασμό ξύλου και μετάλλου χωρίς πλάτη 

Παγκάκια με κάθισμα από διάτρητο φύλλο

Παγκάκια με εξολοκλήρου μεταλλικά 

Διπλά και Γωνιακά Παγκάκια

Στασίδια όρθιας θέσης

Δένδρο-Παγκάκια