Κιγκλιδώματα Δημοσίων χώρων

Σταθερά Κιγκλιδώματα δημοσίων χώρων

Σταθερά Κιγκλιδώματα για πεζογέφυρες, Ιρλανδικές διαβάσεις, πλατείες και  πεζοδρόμια  

Κινητά Κιγκλιδώματα δημοσίων χώρων

Κινητά κιγκλιδώματα κατεύθυνσης κοινού και δέσμευσης θέσης παρκαρίσματος